Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa năm 2016
TT
(TBTCO) - Nhìn lại giai đoạn 2016 - 2020, dù mục tiêu tăng trưởng chưa đạt kế hoạch 5 năm đề ra, song đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, tô đậm thành tựu của 35 năm đổi mới.
NCD
(TBTCO) - Trong 22 nhóm chỉ tiêu về tái cơ cấu nền kinh tế, có 9 chỉ tiêu đã hoàn thành; 8 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành và 5 chỉ tiêu cần giải pháp thúc đẩy để hoàn thành. Như vậy, tới thời điểm hiện nay, có 73% số mục tiêu đã hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành.
KBNN,
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn (số 10184/BTC- KBNN) yêu cầu các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố, các đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đối với các báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016.
thuế phú thọ
(TBTCO) - Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) được ngành Thuế Phú Thọ triển khai thí điểm từ tháng 7/2016. Đến nay, các doanh nghiệp (DN) đều đánh giá cao tính ưu việt của hệ thống dịch vụ này trong việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế…
LV
(TBTCO) - Tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), NHNN đã đề xuất bãi bỏ nhiều điều kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ.
NSNN
(TBTCO) - Sáng 12/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) với 95,48% đại biểu tán thành.
TVQH
(TBTCO) - Năm 2016, quyết toán số bội chi là 248.728 tỷ đồng, giảm 5.505 tỷ đồng so với dự toán Quốc hội quyết định. So với GDP thực tế, dư nợ chính phủ năm 2016 bằng 52,8%, nợ công bằng 63,8%, trong giới hạn theo quy định.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa công bố quyết định tiếp nhận 220 công chức mới trong đợt thi tuyển công chức ngành Thuế năm 2016.
vsc
VSC chia cổ tức 30%09:08 | 10/12/2017
(TBTCO) - Ngày 22/12 tới, Công ty CP Container Việt Nam (mã Ck VSC) sẽ chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức với tổng tỷ lệ 30%.