Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa năm 2018
xk
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa có thông báo lùi thời hạn gửi kết quả xét chọn "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018" đến chậm nhất là ngày 10/6/2019.
manulife
(TBTCO) - Đại diện Manulife cho biết, công ty đã tăng trưởng bền vững trong năm 2018 và đang trên hành trình trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu về số hóa, đặt khách hàng làm trọng tâm.
dgw
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thế giới di động (mã Ck MWG) vừa thông báo lịch trả cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018.
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) toàn quốc năm 2018 phải trình Quốc hội vào tháng 5/2020. Do đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện trọng trách này.
Ông Vũ Hoàng Tân (giữa) – Phó Tổng giám đốc Tài chính Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam
(TBTCVN) - Dai-ichi Life Việt Nam đã công bố kết quả kinh doanh năm 2018, tiếp tục khẳng định tốc độ tăng trưởng bền vững, thương hiệu uy tín, tài chính vững mạnh với vị trí dẫn đầu về thị phần doanh thu phí khai thác mới trong khối doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam.
evnfinance, tài chính điện lực
(TBTCO) - Lợi nhuận trước thuế đạt 254,2 tỷ đồng, hoàn thành 110,4% kế hoạch năm 2018 đề ra, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, đồng thời tích cực thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội.
TTP
(TBTCO) - Báo cáo của Chính phủ và của Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đều thống nhất đánh giá công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong năm 2018 có chuyển biến tích cực.
prudential
(TBTCO) - Prudential Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2018, tiếp tục khẳng định sự tăng trưởng ổn định cùng tiềm lực tài chính vững mạnh. Theo đó, doanh nghiệp này đã đầu tư vào nền kinh tế hơn 81.500 tỷ đồng.
agribank
(TBTCO) - Đại diện Agribank cho biết, ngân hàng này vừa vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2018. Có được điều này là do Agribank có kết quả tăng trưởng và phát triển tốt; có nguồn nhân lực, công nghệ, chất lượng; có thể chủ động đón những cơ hội và thách thức từ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng…