Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa năm 2040
(Nguồn: iamexpat)
(TBTCO) - Nghiên cứu lưu ý, nếu thu nhập tại Đức tiếp tục tăng ở một “mức khá cao”, tỷ lệ đóng góp vào hệ thống bảo hiểm y tế bắt buộc sẽ chỉ phải tăng lên 15,4% vào năm 2040.
Hàng hóa được bốc xếp tại Sơn Đông, Trung Quốc.
(TBTCO) - Theo nghiên cứu Tương lai của châu Á công bố ngày 15/7 của Mckinsey Global Institute (MGI), châu Á đang hướng tới đóng góp 50% GDP của thế giới vào năm 2040 và 40% tiêu dùng của thế giới.