Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nằm ghép
BENH NHAN NAM GHEP
(TBTCO) - Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến thời điểm này, đã có 13 bệnh viện thuộc Bộ Y tế cam kết không để bệnh nhân nằm ghép.