Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa năm học 2015 – 2016.
gạo hỗ trợ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2558/QĐ-BTC xuất cấp bổ sung gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ I năm học 2015-2016.
chi ngan
(TBTCO) - Từ 7h30 sáng nay (5/9), tất cả các trường học trên cả nước đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới vào cùng thời điểm.
hỗ trợ gạo
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1078/QĐ-BTC, yêu cầu Tổng cục Dự trữ Quốc gia xuất cấp 14,181 triệu tấn gạo hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn năm học 2015 – 2016.