Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nạn tôn thép giả
Ton_thep_gia
(TBTCO) - Với sức tiêu thụ lớn sản phẩm tôn thép, hàng năm người tiêu dùng bị “móc túi” hàng trăm tỷ đồng và ngân sách nhà nước mất đi hàng ngàn tỷ đồng do những chiêu trò gian lận của một số doanh nghiệp, đơn vị phân phối, đại lý mặt hàng tôn thép trên cả nước.