Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nâng hạng thị trường chứng khoán
MSCI
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục được MSCI xếp hạng ở thị trường cận biên. Tuy nhiên, trong kỳ đánh giá vừa công bố, nhiều tiêu chuẩn của thị trường chứng khoán Việt Nam đã được cải thiện nhẹ.
SSI
(TBTCO) - Các nhà đầu tư nước ngoài tỏ ra ưa thích hơn trong việc đầu tư vào các quỹ thụ động ở Việt Nam hơn là các hình thức đầu tư chủ động trong một vài năm qua. Quỹ ETF sẽ là xu hướng trong thời gian tới khi TTCK Việt Nam có thể được nâng hạng lên mới nổi trong tương lai.
nâng hạng thị trường chứng khoán
(TBTCO) - Nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) là một tiến trình dài hơi và cần sự tham gia của nhiều cơ quan. Vì vậy, có thêm thời gian chuẩn bị và có thêm điều kiện quốc tế thuận lợi, việc nâng hạng thị trường sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều.
FTSE nâng hạng
(TBTCO) - FTSE Russell tiếp tục giữ thị trường chứng khoán Việt Nam ở danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp và sẽ đánh giá lại vào kỳ đánh giá thường niên tháng 9/2020.
ck
(TBTCVN) - Bên cạnh nhiều yếu tố khác, việc tổ chức FTSE công bố kết quả phân loại thị trường là một thông tin được nhà đầu tư chờ đợi và có ảnh hưởng dài hạn tới thị trường chứng khoán Việt Nam.
MSCI nâng hạng TTCK Việt Nam
(TBTCO) - Dù kỳ vọng được nâng hạng trong kỳ này không nhiều, nhưng nếu Luật Chứng khoản (sửa đổi) chính thức có hiệu lực thì chắc chắn sẽ tác động mạnh tới quan điểm đánh giá của MSCI về Việt Nam. Đây là nhận định của SSI Retail Research trong báo cáo khả năng tiếp cận thị trường của MSCI mới đây.
MSCI
(TBTCO) - Tổ chức MSCI vừa công bố báo cáo đánh giá khả năng tiếp cận thị trường kỳ tháng 6/2019. Mặc dù các điểm đánh giá về Việt Nam vẫn giữ nguyên, nhưng MSCI đã dành hẳn một phần lớn nội dung, ở phần nhận định của các thị trường mới nổi, để ghị nhận các thay đổi của Việt Nam.
nâng hạng TTCK
(TBTCO) - Những cải cách tích cực gần đây như việc sắp ban hành Luật Chứng khoán sửa đổi, thành lập Sở GDCK Việt Nam và tiếp tục giải quyết các vấn đề sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài,… sẽ được MSCI đánh giá cao trong lần xem xét nâng hạng sắp tới.
chứng khoán
(TBTCO) - Khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam có thể thu hút thêm trên 1,2 tỷ USD từ các quỹ hiện đang đầu tư theo hai chỉ số FTSE và MSCI. Bên cạnh đó, việc nâng hạng còn giúp Việt Nam thu hút thêm được nhiều nhà đầu tư và quỹ mới.