Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa năng lực cạnh tranh
hải quan
(TBTCO)- Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 172/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính thuế
(TBTCVN) - Cùng với việc thi đua hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách hàng năm đảm bảo các mục tiêu cải cách hệ thống thuế theo “Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020” ngành Thuế chú trọng đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c và 76.
Moi truong kinh doanh
(TBTCO) - Mặc dù Việt Nam đã có những cải cách về môi trường kinh doanh, song khoảng cách về chất lượng môi trường kinh doanh của Việt Nam so với nhóm nước ASEAN 4 đang ngày càng cách biệt trên nhiều chỉ số, do đó mục tiêu vào nhóm nước ASEAN 4 của Việt Nam đang dần trở nên thách thức hơn.
tt
(TBTCO) - Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
nang suất
(TBTCO) - Nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh... sẽ giúp các doanh nghiệp Việt đương đầu với những đối thủ lớn, có tiềm lực về tài chính, công nghệ, có trình độ quản lý hiện đại, trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập.
thue
(TBTCO) - Những cải cách của ngành Thuế đã góp phần giúp đất nước thăng hạng trong báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu.
logistics
(TBTCO) - Với việc Việt Nam ký kết và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP... đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao sức cạnh tranh. Trong khi đó, vấn đề chi phí logistics đã được nêu lên nhiều năm qua nhưng hiện vẫn là điểm nghẽn cần được dỡ bỏ.
logistic
(TBTCO) - Chi phí logistic hiện nay ở Việt Nam được đánh giá là cao hơn so với mặt bằng chung của thế giới. Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu rộng, chi phí logistic cao là điểm nghẽn, là yếu tố gây cản trở, làm suy giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
sx
(TBTCO) - Theo Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Mawe, Việt Nam đang có cơ hội đặc biệt để trở thành “trung tâm sản xuất tiếp theo của châu Á”. Để hiện thực hóa viễn cảnh này, điều cốt lõi là phải phát triển một ngành công nghiệp phụ trợ bền vững, có tính cạnh tranh.