Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI)
nganh
(TBTCO) - Năm 2019, kết quả khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI) đã ghi nhận Cục Thuế Lạng Sơn tiếp tục đứng thứ nhất. Như vậy, ba năm liền (2017, 2018, 2019) đơn vị dẫn đầu các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với 76.86 điểm, tăng 6.18 điểm so với năm 2018.