Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa năng lực thương mại
xuat khau EU
(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), Giám đốc Dự án năng lực thương mại Việt Nam (TCV) cho biết như vậy tại Hội nghị chính thức khai trương Dự án và tọa đàm về tác động của FTA đối với các DNNVV Việt Nam diễn ra sáng nay, 12/11.