Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nâng mức xếp hạng tín nhiệm
Fitch nâng mức xếp hạng phát hành trái phiếu Chính phủ của Việt Nam
(TBTCO) - Cụ thể, mức xếp hạng phát hành trái phiếu Chính phủ (IDR) bằng đồng nội tệ và ngoại tệ dài hạn của Việt Nam được nâng lên một bậc từ mức “B+” thành “BB-”.