Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nạo vét duy tu luồng hàng hải
nạo vét
(TBTCO) - Ông Lưu Đình Tiến bị kỷ luật do trong giai đoạn giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Đường thủy đã có hành vi vi phạm khi thực hiện công trình duy tu nạo vét luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân và luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải.