Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Narenda Modi
Ảnh Economist
(TBTCO) - Thủ tướng Narenda Modi của Ấn Độ ngay ngày đầu tiên nhậm chức đã có những hành động quyết liệt để thu hồi lại hàng tỷ USD được cất giữ ở nước ngoài với mục đích trốn thuế.