Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nato bank
bidv
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Nanto (Nhật Bản) về việc phục vụ khách hàng Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam. Đây là ngân hàng Nhật Bản thứ 19 ký hợp tác với BIDV trong lĩnh vực này.