Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NCB đạt 75 tỷ đồng lợi nhuận
ncb
(TBTCO) - Năm 2014, tổng tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tăng 26,8%, tổng vốn huy động và cho vay cũng tăng lần lượt 29,9% và 23,4% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 75 tỷ đồng, đặc biệt nợ xấu giảm 58,4% so với đầu năm, chiếm 2,5% so với tổng dư nợ.