Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NCIF
TT
(TBTCO) - Ngày 20/1, Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức hội thảo “Kinh tế Việt Nam trong trung hạn 2021 - 2025 Phục hồi và tăng tốc”.
kt
(TBTCVN) - Theo một số chuyên gia, Việt Nam có thể trở thành một trong những “ứng viên” của dòng FDI chuyển dịch từ Trung Quốc do chuỗi cung ứng bị gián đoạn bởi dịch covid-19. Tuy nhiên, không nên quá phấn khích với xu hướng này.
hoi
(TBTCVN) - Theo dự báo của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2021 – 2025, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam sẽ đạt khoảng 7%/năm, kinh tế vĩ mô về cơ bản ổn định, lạm phát ở mức 3,5 - 4,5%/năm.
ht
(TBTCVN) - Theo dự báo của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 ở mức 6,86%, vượt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (6,6 - 6,8%).