Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NĐ 16/2015/NĐ-CP
Đơn vị sự nghiệp công
(TBTCVN) - Một trong những điểm mấu chốt nhất khi xây dựng cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập là việc đảm bảo cho người dân được tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu. Đây là một yêu cầu quan trọng, cả về mặt chính trị, kinh tế và xã hội.