Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NDD116/2010
(TBTCO) - Số kinh phí này được Bộ Tài chính xác định để thực hiện chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tại tỉnh Phú Yên năm 2011 và năm 2012.