Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NDN
ndn
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng (mã Ck NDN) thông báo bán ra toàn bộ 3,5 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 17/6, nhằm gia tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và cơ cấu lại nguồn vốn.
ndn
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng (mã Ck NDN) công bố kết quả kinh doanh quý III/2018 với mức lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 30% so với quý III/2017, nâng mức lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng lên 81,8 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 97% kế hoạch lợi nhuận năm 2018.
ndn
(TBTCO) - Ngày 11/11/2015, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp giấy chứng nhận chào bán hơn 19,3 triệu cổ phiếu ra công chúng cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã Ck NDN).
hh
(TBTCO) - UBCKNN vừa cấp giấy chứng nhận chào bán hơn 4,6 triệu cổ phiếu ra công chúng của CtyCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã Ck NDN).
ban tin chung khoan tuan - truoc gio mo cua
(TBTCO) - “Điều quan trọng không phải là bạn kiếm đựơc bao nhiêu tiền mà là giữ được bao nhiêu tiền và số tiền đó đã sinh sôi nảy nở như thế nào…” Robert Kiyosaki