Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NDT
bieu
(TBTCVN) - Khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã đóng góp quan trọng vào thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong hơn 3 thập kỷ qua.
do la
(TBTCO) - Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 8/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.121 VND/USD, tăng 4 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng 6/1
(TBTCO) - Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 6/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.123 VND/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua.
Sáng 31/12, tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng.
(TBTCO) - Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 31/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.131 VND/USD, giảm tiếp 10 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.835 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.447 VND/USD.
(TBTCO) - Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 30/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.141 VND/USD, giảm tiếp 7 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ
(TBTCO) - Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 15/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.144 VND/USD, tăng 1 đồng so với hôm qua.
Tại các ngân hàng thương mại, giá đồng USD sáng 14/12 ổn định.
(TBTCO) - Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 14/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.143 VND/USD, giảm 3 đồng so với cuối tuần qua.
ty giá
(TBTCO) - Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 11/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.146 VND/USD, không đổi so với hôm qua.
Tỷ giá trung tâm sáng 10/12 ở mức 23.146 VND/USD, tăng 6 đồng so với hôm qua.
(TBTCO) - Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 10/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.146 VND/USD, tăng 6 đồng so với hôm qua.