Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa né thuế linh kiện
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa cảnh báo các cục hải quan tỉnh, thành phố và đề nghị bổ sung mặt hàng linh kiện nhập khẩu vào danh mục rủi ro, để tăng cường kiểm tra, chống gian lận thuế.