Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NEC
nec
(TBTCO) - Ngày 27/2, tại Hà Nội, Công ty NEC Asia Pacific và Công ty CP Ứng dụng khoa học và công nghệ MITEC, trở thành đối tác chính thức triển khai dự án cung cấp “Máy chủ, lớp giữa và cơ sở dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” (NHNN), trị giá hơn 9 triệu USD.