Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nestlé Healthy Kids
nestlé
(TBTCO) - Chương trình “Giáo dục dinh dưỡng học đường - Nestlé Healthy Kids” đặt mục tiêu phổ cập cho học sinh tiểu học trên toàn quốc, hướng đến một sự hợp tác lâu dài cùng Bộ Giáo dục – Đào tạo, đưa chương trình vào giảng dạy kết hợp cùng các môn Tự nhiên- Xã hội tại các trường tiểu học.