Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngâm tẩm
Dăm gỗ
(TBTCO) - Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có công văn 1281/BTVT-KD gửi Cục Giám sát quản lý về hải quan việc không bắt buộc phải kiểm dịch thực vật đối với dăm gỗ xuất khẩu.