Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi
Quảng Ninh
(TBTCO) - Ngày 14/9, Tổng cục Hải quan ban hành văn bản hỏa tốc gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu khu vực biên giới, nhằm ngăn chặn hàng hóa xuất phát từ các nước có bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam.