Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngăn chặn trục lợi bảo hiểm xe cơ giới
tai nạn ô tô
(TBTCVN) - Báo cáo từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI) cho thấy, năm 2014, bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục là nghiệp vụ có doanh thu cao nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, tuy nhiên, đây cũng là mảng nghiệp vụ có tỷ lệ bồi thường cao và trục lợi diễn ra ngày càng phức tạp.