Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngân hàng chính sách xã hội
LP
(TBTCO) - Đến ngày 5/6, vẫn chưa có doanh nghiệp nào được vay từ chương trình cho vay 16.000 tỷ đồng, lãi suất 0%, theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.
trợ cấp xã hội
(TBTCO) - Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc tới người lao động, theo tinh thần của Nghị quyết 42/NQ-CP.
ho ngheo
(TBTCO) - Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, trong 9 tháng qua, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 54.983 tỷ đồng, tăng 6.156 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, với hơn 1,62 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.
trái phiếu
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXH) đã huy động thành công 1.200 tỷ đồng/1.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Như vậy, tính từ đầu năm 2019 đến nay, NHCSXH đã huy động được 1.822 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh qua đấu thầu tại HNX.
k
(TBTCO) - Trong quý I/2019, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, có khoảng 7.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), với mức cho vay bình quân đạt trên 40 triệu đồng/khách hàng.
vay vốn
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 355/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Vay vốn
(TBTCO) - Tính đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hà Nội quản lý là 7.326 tỷ đồng, tăng 936 tỷ đồng so với năm 2017. Thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách, trên 92 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tại ngân hàng này.
viec lam
(TBTCO) - Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm hiện nay vẫn còn hạn chế khi mới chỉ đáp ứng từ 30 - 35% nhu cầu vốn tạo việc làm. Do đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay, cần huy động nhiều nguồn lực khác nhau.
tín dụng chính sách
(TBTCO) - Theo Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (HCSN) Bộ Tài chính, trên 1,4 triệu khách hàng là hộ dân tộc thiểu số đang thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ là 44.587 tỷ đồng.