Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân hàng chính sách xã hội
trái phiếu
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXH) đã huy động thành công 1.200 tỷ đồng/1.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Như vậy, tính từ đầu năm 2019 đến nay, NHCSXH đã huy động được 1.822 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh qua đấu thầu tại HNX.
k
(TBTCO) - Trong quý I/2019, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, có khoảng 7.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), với mức cho vay bình quân đạt trên 40 triệu đồng/khách hàng.
vay vốn
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 355/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Vay vốn
(TBTCO) - Tính đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hà Nội quản lý là 7.326 tỷ đồng, tăng 936 tỷ đồng so với năm 2017. Thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách, trên 92 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tại ngân hàng này.
viec lam
(TBTCO) - Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm hiện nay vẫn còn hạn chế khi mới chỉ đáp ứng từ 30 - 35% nhu cầu vốn tạo việc làm. Do đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay, cần huy động nhiều nguồn lực khác nhau.
tín dụng chính sách
(TBTCO) - Theo Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (HCSN) Bộ Tài chính, trên 1,4 triệu khách hàng là hộ dân tộc thiểu số đang thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ là 44.587 tỷ đồng.
dư nợ tín dụng
(TBTCO) - Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết trong số gần 6,7 triệu khách hàng đang còn dư nợ nguồn vốn tín dụng chính sách trong cả nước, có gần 1,5 triệu hộ đồng bào dân tộc thiểu số với mức dư nợ bình quân đạt 30,6 triệu đồng/hộ.
vay vốn
(TBTCO) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt phương án cho vay đối với phụ nữ khởi nghiệp từ vốn ngân sách địa phương, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.
ngân hàng chính sách
(TBTCO) - Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết, đến hết 30/6 tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 181.768 tỷ đồng, tăng 9.978 tỷ đồng so với cuối năm 2017.