Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngân hàng Nhà nước
DN
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp (DN) bảo hiểm nhân thọ, chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
Ngân hàng Nhà nước, KBNN
(TBTCO) - Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có sự phối hợp trong điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) giúp ổn định giá trị đồng tiền, hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ nhà nước (NQNN).
Ngân hàng Thế giới và Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam cải thiện hiệu quả hệ thống thuế
(TBTCO) - Ngày 2/8, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký kết hiệp định tài trợ cho khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 4,2 triệu USD của Chính phủ Nhật Bản để triển khai Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống Thuế.
NHNN
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, thay thế Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 cũng của NHNN.
v
(TBTCO) - Sau 20 năm triển khai chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) từng bước khẳng định được vai trò bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần ổn định và an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, trong đó có các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND).
NHNN
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố danh mục một loạt các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng, bao gồm nhiều giao dịch trong lĩnh vực chứng khoán, thu chi ngân sách, tài chính doanh nghiệp, tín dụng ngân hàng….
c
(TBTCO) - Hiện nay, cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam là Luật Bảo hiểm tiền gửi được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
chay
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng kịp thời rà soát, thống kê dư nợ vay bị thiệt hại do cháy rừng gây ra để thực hiện các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn cho người dân.
quỹ tín dụng nhân dân
(TBTCO) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Chỉ thị số 11 /CT-UBND về tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố hệ thống quỹ tín dụng nhân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.