Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngân hàng Nhà nước
NHYK
(TBTCO) - Nêu ra thực trạng yếu kém của 3 ngân hàng mua bắt buộc cũng như của các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đồng thời đưa ra một loạt đề xuất về các quy định cho việc xử lý TCTD yếu kém, trong khuôn khổ xây dựng Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các TCTD và xử lý nợ xấu.
trang 8
(TBTCVN) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đề xuất về một loạt cơ chế riêng cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các ngân hàng trong quá trình xử lý nợ xấu.
NH
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã ban hành Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (không bao gồm cho vay giữa các TCTD).
LS
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng tháng 1/2017 và định hướng năm 2017. Theo đó, năm 2017, NHNN định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%; tín dụng tăng khoảng 18%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.
Home
(TBTCO) - Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đổi với một khách hàng tại công ty tài chính không vượt quá 100 triệu đồng, mức dư nợ này không áp dụng đối với cho vay tiêu dùng để mua ôtô và sử dụng ôtô đó làm tài sản bảo đảm.
cong ty tai chinh prudential
(TBTCO) - Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Prudential Việt Nam (Công ty Tài chính Prudential) vừa vinh dự nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2014 – 2015.
NHNN
(TBTCO) - Các đơn vị thuộc NHNN phối hợp tích cực với Bộ Tư pháp về việc kiến nghị Quốc hội xem xét ban hành Luật để có khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ xử lý TCTD yếu kém, xử lý nợ xấu.
anh
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tập trung chỉ đạo, tổ chức tăng cường công tác canh gác, trực bảo vệ trụ sở làm việc, kho tiền, nơi giao dịch tiền mặt với khách hàng.
kiều hối
(TBTCO) - Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, tổng số kiều hối năm 2016 chuyển về Việt Nam qua hệ thống các ngân hàng trên địa bàn đạt khoảng 5 tỷ USD.