Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân hàng nhà nước
BQT
(TBTCO) - Ông Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước được điều chuyển công tác sang BIDV đảm nhiệm chức vụ thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị BIDV.
NHNN
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 806/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.
NN
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 7/3/2017 của Chính phủ.
MTXH
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết đã phối hợp với Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) xây dựng sổ tay đánh giá rủi ro môi trường và xã hội (MT&XH) cho 10 ngành kinh tế trong hoạt động cấp tín dụng.
nhnn
(TBTCO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 666/QĐ-NHNN về việc lập thành lập Tổ công tác liên ngành về cán cân thanh toán quốc tế.
NNCNC
(TBTCO) - Các ngân hàng đã đăng ký số tiền hơn 100.000 tỷ đồng để cho vay các dự án nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) có hiệu quả với lãi suất ưu đãi ở mức phù hợp. Đây là chương trình không có sự hỗ trợ của Nhà nước.
rau sach
(TBTCO) - Sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nâng gói hỗ trợ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) từ 60.000 tỷ đồng đến 100.000 tỷ đồng và giao cho Ngân hàng Nhà nước NHNN) xây dựng gói tín dụng.
LV
(TBTCO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành hai Quyết định về việc sửa đổi mức vốn điều lệ tại giấy phép hoạt động của hai ngân hàng là Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) An Bình và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
kinh doanh vàng
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.