Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngân hàng Nhà nước
kinh doanh vàng
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
nợ xấu
(TBTCO) - Dự thảo nêu rõ, Công ty quản lý tài sản quyết định thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với các khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn.
apec
(TBTCO) - Phiên họp đầu tiên, ngày 23/2, Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc ngân hàng Trung ương APEC (FBCDM) do Bộ Tài chính cùng Ngân hàng Nhà nước chủ trì tổ chức trong chương trình hội nghị 2 ngày (23-24/2) tại TP. Nha Trang đã tiến triển tích cực...
NHNN
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
NHYK
(TBTCO) - Nêu ra thực trạng yếu kém của 3 ngân hàng mua bắt buộc cũng như của các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đồng thời đưa ra một loạt đề xuất về các quy định cho việc xử lý TCTD yếu kém, trong khuôn khổ xây dựng Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các TCTD và xử lý nợ xấu.
trang 8
(TBTCVN) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đề xuất về một loạt cơ chế riêng cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các ngân hàng trong quá trình xử lý nợ xấu.
NH
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã ban hành Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (không bao gồm cho vay giữa các TCTD).
LS
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng tháng 1/2017 và định hướng năm 2017. Theo đó, năm 2017, NHNN định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%; tín dụng tăng khoảng 18%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.
Home
(TBTCO) - Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đổi với một khách hàng tại công ty tài chính không vượt quá 100 triệu đồng, mức dư nợ này không áp dụng đối với cho vay tiêu dùng để mua ôtô và sử dụng ôtô đó làm tài sản bảo đảm.