Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong phòng ngừa tham nhũng và tham mưu
NHNN
(TBTCO) - Ngày 10/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong phòng ngừa tham nhũng và tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.