Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngân hàng Shinkin Central Bank
(TBTCO) - Khi một DN lớn đầu tư vào Việt Nam, các DN nằm trong chuỗi sẽ được hưởng chế độ ưu đãi đầu tư. Một thời gian sau, nếu một DN khác muốn đầu tư vào Việt Nam và chứng minh được nằm trong chuỗi sản xuất đó thì cũng sẽ được hưởng ưu đãi.