Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình
abbank
(TBTCO) - Các chỉ tiêu kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) từ đầu năm đến nay đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, nhờ đó ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế là 856 tỷ đồng.
abbank
(TBTCO) - Moody's (một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới) đã công bố nâng mức xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) từ b2 (tín nhiệm cơ sở) lên b1.