Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
scb
(TBTCO) - Ngày 7/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Đại hội đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2030, trong đó, riêng năm 2020 - 2021 tăng thêm 5.000 tỷ đồng.
scb
(TBTCO) - Từ nay đến hết ngày 29/2/2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) triển khai chương trình khuyến mại “Tháng vàng SCB – Cùng doanh nghiệp (DN) khai xuân đắc lộc” dành cho các khách hàng tổ chức, DN mở mới các khoản tiền gửi có kỳ hạn VND tại SCB trong thời gian triển khai chương trình.
scb
(TBTCO) - Nhằm đa dạng hóa các hình thức gửi tiền dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức, từ ngày 28/9/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) phát hành Chứng chỉ tiền gửi dài hạn với kỳ hạn 469 ngày.
sbc
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB triển khai chương trình “Đặc quyền vay – Thế giới trong tầm tay” dành cho các khách hàng là hội viên Premier với những quyền lợi và ưu đãi riêng biệt.
SCB
(TBTCO) - Theo Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), lợi nhuận trước thuế, 6 tháng đầu năm 2018, của ngân hàng đạt 94 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, SCB cũng đã trích lập dự phòng rủi ro hơn 1.850 tỷ đồng.