Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân hàng Ý
bệnh viện
(TBTCO) - Bộ Y tế cho biết, tính đến thời điểm này, các bệnh viện trên cả nước đã vay trên 45.000 tỷ đồng để thực hiện xã hội hóa.
(TBTCO) - Sáng nay Standard & Poor đã hạ bậc xếp hạng tín dụng dài hạn của 18 ngân hàng Ý do tác động của cuộc suy thoái nặng nề.