Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân sách địa phương
Phân bổ vốn
(TBTCO) - Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, đến nay vẫn còn trên 11.021 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ.
NS
(TBTCO) - Chiều 12/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021.
Thu ngân sách trung ương chiếm khoảng 66 - 70% tổng thu ngân sách nhà nước.
(TBTCVN) - Cơ chế phân cấp ngân sách giữa trung ương và địa phương đã tỏ rõ vai trò của nó. Được trao quyền nhiều hơn, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách, nên đã có nhiều địa phương thu cao, từ đó có nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Vận chuyển nước ngọt cho người dân vùng nhiễm mặn.
(TBTCVN) - Theo Bộ Tài chính, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã tăng chi cho các hoạt động hỗ trợ phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ các địa phương đang gặp nhiều khó khăn.
thủ tướng
(TBTCO) - Phát biểu tham luận tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm của ngành Tài chính, đại diện lãnh đạo một số địa phương đều bày tỏ quyết tâm không điều chỉnh bất cứ chỉ tiêu nào, phấn đấu đạt cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách đề ra.
bộ tài chính, chống covid-19
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ ký vừa ban hành Quyết định số 437/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương (NSTW) cho ngân sách địa phương (NSĐP) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Hà Nội
(TBTCO) - Hà Nội vừa ban hành quyết định về quy định chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế được hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/ngày/người; người tham gia chống dịch có chế độ phụ cấp chống dịch là 200.000 đồng/ngày/người.
tiền
(TBTCO) - Trước kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang đề nghị sớm cấp kinh phí cho địa phương chi trả chế độ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định, tỉnh chủ động bố trí ngân sách để thực hiện trả lương cho các đối tượng này.
vốn đầu tư công Hải Phòng
(TBTCO) - Trong năm 2020, Hải Phòng bố trí khoảng 12.407 tỷ đồng vốn đầu tư công, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với năm 2019. Nguồn vốn này nhằm tạo ra sự chuyển biến đáng kể cho hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.