Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngân sách nhà nước
Chính thức vận hành Cổng công khai ngân sách nhà nước
(TBTCO) - Ngày 26/8, tại Bộ Tài chính, Cổng công khai ngân sách nhà nước tại địa chỉ https//ckns.mof.gov.vn đã chính vận hành.
Hà Nội
(TBTCO) - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội 8 tháng năm 2020 ước thực hiện 179.191 tỷ đồng, đạt 64,3% dự toán, bằng 101,6% so với cùng kỳ. Thành phố đang tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
von ngoai
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng năm 2020 ước thực hiện được 216.731 tỷ đồng, đạt 53,4% dự toán và giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2019.
cục thuế lạng sơn
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Cục Thuế Lạng Sơn, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, kết quả thu hồi nợ thuế tính từ đầu năm đến nay được 232,062 tỷ đồng, trong đó thu hồi nợ cũ từ năm 2019 chuyển sang là 26,429 tỷ đồng, thu nợ phát sinh 8 tháng 205,633 tỷ đồng.
tập huấn
(TBTCO) - “Dân vận khéo” là một phong trào lớn trong phong trào thi đua yêu nước, được đông đảo công chức, người lao động Cục Thuế TP. Đà Nẵng tích cực hưởng ứng tham gia, được cấp ủy, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng đánh giá cao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
(TBTCVN) - Nhìn lại chặng đường gần 5 năm vừa qua, dù tình hình kinh tế đất nước trải qua nhiều biến động, nhưng lĩnh vực tài chính - ngân sách đã từng bước vượt qua và đạt được những bước tiến lớn trong đảm bảo cân đối ngân sách, an ninh tài chính quốc gia.
cổng công khai ngân sách nhàc nước
(TBTCO) - Cổng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính có 4 chức năng cơ bản Chức năng tiếp nhận báo cáo; chức năng tra cứu và khai thác báo cáo; chức năng giám sát hoạt động công khai ngân sách nhà nước; chức năng công khai dữ liệu e-GDDS.
g
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
cao tốc
(TBTCO) - Trong suốt thời gian qua, Bộ Tài chính đã cùng đồng hành với Bộ Giao thông vận tải, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, mọi thành công của Bộ Giao thông vận tải đều có sự đóng góp cụ thể, thiết thực của Bộ Tài chính.