Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngân sách nhà nước
Cầu treo
(TBTCO) - Sau 2 tháng triển khai, ngành Giao thông vận tải đã thực hiện ước đạt 5.761,69 tỷ đồng vốn kế hoạch, giải ngân ước đạt 6.045,59 tỷ đồng, đạt 11,79% kế hoạch năm 2017.
thu ngân sách
(TBTCO) - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tổng thu NSNN thực hiện tháng 2/2017 ước đạt 79,4 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 185,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,3% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2016.
vốn đầu tư
(TBTCVN) - Nếu như trước đây, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thường không được sử dụng hiệu quả, thậm chí có lúc, có nơi tiền vốn đầu tư từ ngân sách đã bị sử dụng như “tiền chùa”, thì nay, việc quản lý và sử dụng đồng vốn của nhà nước, của nhân dân đã khác rất nhiều.
thanh tra
(TBTCO) - Thông tư số 327/2016/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước vừa được Bộ Tài chính ban hành.
Nigeria
(TBTCO) - Chính phủ Nigeria thông báo đã thu hồi khoảng 151 triệu USD và 8 tỷ naira (26,32 triệu USD) trong vòng chưa đầy hai tháng cho ngân sách nhà nước.
KBNN
(TBTCO) - Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cà Mau đã quyết liệt đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án đầu tư. Số lượng các dự án đã hoàn thành chưa được quyết toán giảm đi rõ rệt.
LDD
(TBTCO) - Nguyên tắc phân cấp ngân sách nên theo hướng cho phép địa phương tự chủ nhiều hơn về thu và chi ngân sách. Trên nguyên tắc đó, các địa phương sẽ phát huy nhiều sáng kiến, năng động, tự chủ hơn. Các địa phương sẽ cạnh tranh với nhau về hiệu quả thu – chi ngân sách, chế độ phúc lợi.
thong quan
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, qua công tác kiểm tra sau thông quan trong tháng 1/2017, đơn vị đã ấn định số thuế thu thêm tổng cộng 50,2 tỷ đồng.
NSNN
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.