Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân sách nhà nước
hai quan tan son nhat
(TBTCO) - Tính từ đầu năm đến hết ngày 10/6, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện đạt 43.400 tỷ đồng, dự tính đến ngày 30/6 được 50.100 tỷ đồng, đạt 46,38% dự toán pháp lệnh nhưng giảm khoảng 4,46% so với cùng kỳ năm ngoái.
du an
(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Phúc đã triển khai mạnh mẽ hoạt động thẩm định, thẩm tra các dự án; qua đó đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 41,3 tỷ đồng.
CPH
(TBTCO) - Sáng 15/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp (DN) và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
an toàn thông tin mạng
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến dự thảo thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.
hai quan tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, thu ngân sách nhà nước (NSNN) do đơn vị thực hiện tính từ đầu năm đến hết ngày 5/6 trên toàn địa bàn được 42.401,3 tỷ đồng, đạt 39,26% chỉ tiêu được giao (108.000 tỷ đồng) và bằng 96% so với cùng kỳ năm 2017.
NSNN
(TBTCO) - Sáng 12/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) với 95,48% đại biểu tán thành.
thuế tphcm
(TBTCO) - Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) 5 tháng đầu năm của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng thu NSNN do đơn vị thực hiện trên toàn địa bàn được 116.304 tỷ đồng, đạt 43,27% dự toán và tăng 11,91% so cùng kỳ năm 2017.
hai quan long an
(TBTCO) - Theo báo cáo kết quả công tác 5 tháng đầu năm của Cục Hải quan Long An (tính đến ngày 15/5), tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do toàn đơn vị thực hiện được 821,3 tỷ đồng, đạt 35,7% kế hoạch và 35,4% chỉ tiêu phấn đấu, bằng 94% cùng kỳ năm 2017.
vụ nsnn
(TBTCO) - Sáng ngày 7/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) đã tổ chức hội nghị tập huấn phương pháp lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) 3 năm cho các cơ quan cấp địa phương của 7 tỉnh phía Nam.