Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngân sách nhà nước
tu chu
(TBTCO) - Tự chủ đại học không phải là cắt hết nguồn ngân sách nhà nước (NSNN), mà là thay đổi phương thức cấp và cách sử dụng nguồn NSNN này cho hiệu quả với mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục đại học (GDĐH).
tap huan
(TBTCO) - Tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2017, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 15.222 doanh nghiệp (DN), qua đó truy thu và phạt với số tiền tổng cộng lên đến 2.957,1 tỷ đồng, tăng 25,46% (so với cùng kỳ năm 2016).
khoa hoc cong nghe
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 90/2017/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập.
chi cuc tan binh
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng đầu năm, khối các chi cục thuế quận huyện tại TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước (NSNN) được 50.829 tỷ đồng, tăng 13,08% (so với cùng kỳ năm 2016) và đạt 82,52% dự toán năm 2017.
nop thue tot
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng số nợ thuế (có khả năng thu) phát sinh trên toàn địa bàn là 10.072 tỷ đồng, giảm 7,2% so với nợ thuế đến thời điểm 31/12/2016, tương đương giảm 782 tỷ đồng.
v
(TBTCO) - 9 tháng năm 2017, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hạ Long đạt hơn 2.032 tỷ đồng, bằng 79,1% dự toán tỉnh Quảng Ninh giao và 77,6% kế hoạch thành phố giao đầu năm (vượt kế hoạch 1,6%).
ngân sách
(TBTCO) - Đề đảm bảo sự bền vững tài khóa, cùng với giải pháp về huy động thu và quản lý nợ công, ông Nguyễn Minh Tân - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho rằng, trong chi tiêu công cần phải hạn chế tăng chi và nâng cao hiệu suất chi tiêu.
khai mac hntw6
(TBTCO) - Tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán tài chính - ngân sách năm 2018 là nội dung lớn được Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) xem xét, thảo luận.
ngân sách
(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu cân đối NSNN tháng 9/2017 ước đạt 77 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 843 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán.