Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân sách nhà nước
thuế tphcm
(TBTCO) - Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) quý I/2018 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, hoạt động thanh, kiểm tra thuế trong kỳ đã thu nộp lại cho NSNN 750,67 tỷ đồng.
nop thue
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, 3 tháng đầu năm, tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) do đơn vị thực hiện trên toàn địa bàn là 68.720 tỷ đồng, đạt 25,57% dự toán năm 2018 và tăng 8,21% (so với cùng kỳ năm 2017). Nhiều khoản thu tăng khá mạnh.
xây dựng
(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Hoài (Lai Châu) hỏi Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện có được sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư để đầu tư xây dựng mới các hạng mục phụ trợ không (xây dựng mới cổng, tường rào, nhà để xe)?
hải quan
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước (NSNN) quý I/2018 ước đạt 308,48 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán, tăng 5,3% (so cùng kỳ năm 2017). Đây có thể coi là tiền đề để hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2018.
pvn
(TBTCO) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2018, đã nộp ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 23,8 nghìn tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch quý I/2018 đề ra.
giám sát cộng đồng
(TBTCO) - Việc tăng cường năng lực cho đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND), nâng cao nhận thức của người dân và thúc đẩy đối thoại giữa người dân và chính quyền là những điều kiện tiên quyết để đảm bảo ngân sách được chi tiêu một cách minh bạch và hiệu quả.
minh bạch ngân sách
(TBTCO) - Theo kết quả xếp hạng về công khai ngân sách tỉnh năm 2017, do Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) tiến hành nghiên cứu khảo sát và công bố, Kon Tum là tỉnh dẫn đầu bảng xếp hạng, với tổng điểm là 70,2/100 điểm.
doi thoai thue
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn 3 tháng đầu năm nay ước được 90.830 tỷ đồng, đạt 24,11% dự toán năm và tăng 2,47% (so với cùng kỳ năm ngoái).
KSC
(TBTCO) - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa có chỉ thị yêu cầu chấn chỉnh lại công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.