Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân sách nhà nước
quốc hội
(TBTCO) - Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2016, tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2017 gửi đến Quốc hội.
quyết toán ngân sách nhà nước
(TBTCO) - Chiều ngày 22/5/2017, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.
NĐH
(TBTCO) - Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội (UBTCNS) kiến nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) báo cáo Quốc hội yêu cầu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) trong tình huống dự báo tăng trưởng kinh tế thấp hơn mục tiêu đề ra.
Vốn NSNN
(TBTCO) - Để cải thiện tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) khẩn trương giao chi tiết kế hoạch vốn NSNN năm 2017 đợt 2 cho các bộ, ngành và địa phương để triển khai thực hiện.
trang 6
(TBTCVN) - Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) năm 2016. Theo Báo cáo này, công tác quản lý, sử dụng tài sản công (TSC) đã cơ bản đi vào nề nếp, tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản (TS) từng bước được đẩy lùi.
kho
(TBTCVN) - Tính đến hết tháng 4, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 81.581 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước (NSNN) và cho đầu tư phát triển thông qua phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP), đạt 44,5% kế hoạch năm.
trang 7
(TBTCVN) - Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân, nhóm hộ và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện nghèo sẽ được hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thông qua các dự án do cộng đồng đề xuất…
cang cat lai
(TBTCO) - Lũy kế 4 tháng đầu năm, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước (NSNN) được 33.616 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 30,84% chỉ tiêu pháp lệnh.
ngan sach
(TBTCO) - Thông tư số 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành bắt đầu áp dụng từ năm ngân sách 2017.