Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân sách Trung ương
Phân bổ vốn
(TBTCO) - Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, đến nay vẫn còn trên 11.021 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ.
tiền
(TBTCO) - Chiều 13/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. Theo đó, Quốc hội quyết định, tổng số thu ngân sách trung ương là 739.401 tỷ đồng.
Quảng Trị
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ khẩn cấp các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ với số tiền 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ.
Thị trường trái phiếu phát triển góp phần đóng góp vào thành công chung của nền kinh tế.
(TBTCVN) - Năm 2019 đánh dấu thành công lớn của nền kinh tế Việt Nam. Đóng góp vào thành công chung của nền kinh tế, thị trường trái phiếu Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh, đồng bộ, khẳng định vai trò là kênh huy động vốn có hiệu quả của Chính phủ, doanh nghiệp,...
gt
(TBTCO) - Theo Sở Giao thông - Vận tải TP. Hồ Chí Minh, từ nay đến năm 2030, thành phố cần khoảng 300.000 tỷ đồng (trong đó ngân sách thành phố là khoảng 83.000 tỷ đồng, còn lại là ngân sách trung ương, xã hội hóa…)
Các dự án đầu tư công trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ.
(TBTCVN) - Nhất trí với tổng số vốn dự kiến cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 2.750 nghìn tỷ đồng, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục rà soát để bảo đảm tính khả thi của kế hoạch, giữ an toàn nợ công.
Đề xuất chưa tăng lương cơ sở trong năm 2021
(TBTCO) - Ngày 20/10, Quốc hội đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
Thu ngân sách trung ương chiếm khoảng 66 - 70% tổng thu ngân sách nhà nước.
(TBTCVN) - Cơ chế phân cấp ngân sách giữa trung ương và địa phương đã tỏ rõ vai trò của nó. Được trao quyền nhiều hơn, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách, nên đã có nhiều địa phương thu cao, từ đó có nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
TH
(TBTCO) - Bội chi ngân sách cả năm 2020 ước bằng 4,99% GDP. Tuy nhiên, trong trường hợp rủi ro không thu được 38,5 nghìn tỷ đồng tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thì bội chi sẽ tăng lên khoảng 357,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 5,59% GDP.