Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân sách trung ương
hue
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020; giao, điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 5).
ngân sách
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, sau khi Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 có hiệu lực thi hành (từ năm 2017), việc ứng trước dự toán hàng năm đã được kiểm soát chặt chẽ, theo đúng quy định của luật.
tiền
(TBTCO) - Năm 2020 dự kiến một số địa phương gặp nhiều khó khăn, Chính phủ đã trình bổ sung 1.299 tỷ đồng cho 19 địa phương khó khăn về ngân sách (phải nhận bổ sung cân đối), để đảm bảo mặt bằng dự toán chi ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2020 không thấp hơn mặt bằng chi các năm trước.
quốc hội thông qua nghị quyết ngân sách trung ương
(TBTCO) - Theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2020 của Quốc hội, các nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù do HĐND cấp tỉnh quyết định, phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính trong phạm vi dự toán được giao, NSTW không hỗ trợ.
ke
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020; giao, điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, thu ngân sách trung ương 9 tháng năm 2019 ước đạt 411.200 tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ. Hiện giá dầu bình quân 9 tháng vẫn cao hơn giá dự toán, các doanh nghiệp trọng điểm nộp ngân sách ổn định, một số khoản thu tăng đột biến…
Lâm nghiệp
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã bố trí kinh phí từ ngân sách trung ương (NSTW) để triển khai các nội dung về sắp xếp đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. Về cơ bản việc bố trí kinh phí đã bám sát các chính sách hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí đã đáp ứng yêu cầu của các địa phương.
trả lương, trả trợ cấp
(TBTCO) - Khi các tỉnh, thành phố đã sử dụng hết các nguồn theo quy định để trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, trả trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc thì ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương nguồn kinh phí còn thiếu để trả lương, trả trợ cấp.
nước sạch nông thôn
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, nguồn kinh phí ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đã đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.