Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân sách trung ương
tân thanh
(TBTCO) - Mới đây tỉnh Lạng Sơn kiến nghị bổ sung kinh phí từ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2018 cho địa phương thực hiện sửa chữa các tuyến trong nội bộ cửa khẩu Tân Thanh. Bộ Tài chính cho biết, trong dự toán giai đoạn 2018 – 2020 đã bổ sung vốn trung ương bảo trì đường bộ cho Lạng Sơn.
tiêm phòng
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, dự toán chi sự nghiệp y tế của ngân sách trung ương các năm 2018 và năm 2019 đã bảo đảm kinh phí cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu…
hội thảo
(TBTCO) - Những bất cập và việc cần thiết phải sửa đổi quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) hiện nay đã được các nhà quản lý, đại diện đến từ một số địa phương và các nhà khoa học nhận định tại hội thảo, ngày 20/12.
nước thải công nghiệp
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, quy định tại Luật Phí và lệ phí, có 2 khoản phí bảo vệ môi trường (BVMT) là phí BVMT đối với nước thải và khai thác khoáng sản. Trong hai loại đó, có loại để lại cho ngân sách địa phương, có loại thuộc ngân sách trung ương, đều dùng cho mục đích BVMT.
biểu quyết
(TBTCO) - Theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua, năm 2019, tổng số thu ngân sách trung ương là 810.099 tỷ đồng; Tổng số thu ngân sách địa phương là 601.201 tỷ đồng.
quốc hội
(TBTCO) - Theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, năm 2019, tổng số thu ngân sách trung ương là 810.099 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 601.201 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.019.599 tỷ đồng.
HQH
(TBTCO) - Thành quả của kế hoạch đầu tư công trung hạn 3 năm qua rất lớn. Tuy nhiên, nếu không kiên quyết bám sát chủ trương, định hướng đề ra, rất có thể chúng ta sẽ lặp lại những hệ quả lớn của giai đoạn trước với những dự án dàn trải, kém hiệu quả, gây áp lực với ngân sách.
NĐH
(TBTCO) - Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, việc cho phép sử dụng hơn 182.000 tỷ đồng vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn là cần thiết. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nguồn vốn ngân sách không cân đối được nên đề nghị chưa sử dụng dự phòng chung.
lam nghiep
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 62/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020.