Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân sách trung ương
Lâm nghiệp
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã bố trí kinh phí từ ngân sách trung ương (NSTW) để triển khai các nội dung về sắp xếp đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. Về cơ bản việc bố trí kinh phí đã bám sát các chính sách hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí đã đáp ứng yêu cầu của các địa phương.
trả lương, trả trợ cấp
(TBTCO) - Khi các tỉnh, thành phố đã sử dụng hết các nguồn theo quy định để trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, trả trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc thì ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương nguồn kinh phí còn thiếu để trả lương, trả trợ cấp.
nước sạch nông thôn
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, nguồn kinh phí ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đã đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
hue
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14.
phát triển rừng
(TBTCO) - Trả lời kiến nghị cử tri Bắc Kạn, Bộ Tài chính cho biết, việc phân bổ kinh phí cho bảo vệ và phát triển rừng vẫn bố trí trong dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương, đồng thời ngân sách trung ương cũng hỗ trợ thông qua các chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.
chi cục thuế tp.vinh - nghệ an
(TBTCO) - Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, thu ngân sách 5 tháng của năm 2019 do toàn ngành thực hiện đạt 508.608 tỷ đồng, đạt 43,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 14,1% (so với cùng kỳ năm 2018). Tổng cục Thuế cho biết, từ nay đến cuối năm, sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành dự toán được giao.
KHĐT
(TBTCO) - Chính phủ đề nghị phân bổ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch trung hạn. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng trong bối cảnh vốn NSTW ước tính thiếu hụt hơn 155 nghìn tỷ đồng (cho cả giai đoạn) thì việc cân đối vốn để bố trí là rất khó khăn, thiếu khả thi.
tân thanh
(TBTCO) - Mới đây tỉnh Lạng Sơn kiến nghị bổ sung kinh phí từ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2018 cho địa phương thực hiện sửa chữa các tuyến trong nội bộ cửa khẩu Tân Thanh. Bộ Tài chính cho biết, trong dự toán giai đoạn 2018 – 2020 đã bổ sung vốn trung ương bảo trì đường bộ cho Lạng Sơn.
tiêm phòng
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, dự toán chi sự nghiệp y tế của ngân sách trung ương các năm 2018 và năm 2019 đã bảo đảm kinh phí cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu…