Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngành bảo hiểm thế giới
(TBTCO) - Mức độ nghiêm trọng của lũ lụt khiến ngành bảo hiểm mỗi năm mất hàng tỷ USD. Nhiều công ty bảo hiểm bắt đầu tìm kiếm sự thay đổi phạm vi bảo hiểm trong các đơn bảo hiểm lũ lụt… Dưới đây là những vụ lũ lụt được bảo hiểm lớn nhất thế giới trong vòng 2 thập kỷ gần đây .
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2013, ngành bảo hiểm thế giới có 460 khiếu nại liên quan đến tổn thất do thảm họa thiên nhiên, cao hơn so với mức trung bình 10 năm (390 khiếu nại).