Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngành điện tử
viec lam
(TBTCO) - Trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động đang làm việc trong ngành Điện tử là chưa cao, với khoảng 68,75% chưa có bằng cấp chứng chỉ. Có tới 80% doanh nghiệp (DN) điện tử khó tuyển dụng lao động kỹ thuật.
dien tu
(TBTCO) - Qua thanh tra tại 216 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử trong năm 2017 đã phát hiện 1.794 sai phạm, bình quân 8,3 sai phạm/doanh nghiệp. Tổng số tiền xử phạt hành chính là hơn 1,4 tỷ đồng.
lao dong
(TBTCO) - Năm 2017 là năm đầu tiên Chính phủ quyết định chuyển từ Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ PCCN) sang Tháng ATVSLĐ PCCN. Lễ phát động Tháng ATVSLĐ PCCN đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 18/5 sắp tới.
nganh dien tu
(TBTCO) - Để tạo việc làm bền vững trong ngành điện tử cần thiết phải nâng cấp theo chuỗi giá trị cao hơn. Trong đó, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết.