Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngành Hải quan 6 mục tiêu cốt lõi 2014
(TBTCO) - Đây là chia sẻ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc với cơ quan báo chí, tại buổi Tổng cục Hải quan gặp mặt đầu Xuân, ngày 20/1/2014. Năm nay ngành Hải quan quyết tâm vươn lên trong việc tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu, khai thác nguồn thu cho ngân sách nhà nước.