Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao giá trị nhờ thực hiện tái cơ cấu.
(TBTCVN) - Sau 8 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, 4 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, đến nay toàn ngành Nông nghiệp đã tạo được chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả.
Hồ Krông Pách Thượng có diện tích giải phóng mặt bằng 2.338 ha,
(TBTCVN) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đến nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) của lĩnh vực này chưa cao, do còn nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
hải phòng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có các văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố phối hợp với Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết nối 9 thủ tục hành chính lên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) kể từ 18/4.
nông thôn mỹ
(TBTCO) - Khoảng 39% dân số nông thôn Mỹ cho biết họ không thể có dịch vụ Internet tốc độ cao trong nhà, so với tỷ lệ chỉ 4% cư dân thành thị.
NTM
(TBTCO) - Theo Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới (NTM) Bến Tre, hết tháng 7/2019, toàn tỉnh có 43 xã đạt 19 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn NTM. Tỉnh Bến Tre cũng xác định xây dựng NTM phải gắn chặt với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Tham gia EVFTA và CPTPP, ngành Nông nghiệp đặt thách thức lên hàng đầu. Với những nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người nông dân, tin rằng ngành Nông nghiệp sẽ khai thác tốt nhất tiềm năng lợi thế cũng như hạn chế tối đa bất lợi của mình khi hội nhập.
Nông nghiệp
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Nông nghiệp đã duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt khoảng 2,7-2,9% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó nông nghiệp tăng khoảng 1,68%, lâm nghiệp tăng khoảng 4,53% và thủy sản tăng khoảng 6,5%.
nong san
(TBTCO) - Theo các chuyên gia kinh tế, đầu tư để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp (DN) ngành chế biến nông sản chính là giải pháp mấu chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị xuất khẩu cũng như phát triển nền nông nghiệp nước ta một cách bền vững.
Khoai tây
(TBTCO) - Năm 2018, toàn ngành Nông nghiệp đã xử phạt 39,8 tỷ đồng từ kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP). Năm 2019, Bộ NN&PTNT đã đặt ra chỉ tiêu tăng thêm 10% số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo ATTP so với năm 2018.