Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngành Nông nghiệp
nông thôn mỹ
(TBTCO) - Khoảng 39% dân số nông thôn Mỹ cho biết họ không thể có dịch vụ Internet tốc độ cao trong nhà, so với tỷ lệ chỉ 4% cư dân thành thị.
NTM
(TBTCO) - Theo Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới (NTM) Bến Tre, hết tháng 7/2019, toàn tỉnh có 43 xã đạt 19 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn NTM. Tỉnh Bến Tre cũng xác định xây dựng NTM phải gắn chặt với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Tham gia EVFTA và CPTPP, ngành Nông nghiệp đặt thách thức lên hàng đầu. Với những nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người nông dân, tin rằng ngành Nông nghiệp sẽ khai thác tốt nhất tiềm năng lợi thế cũng như hạn chế tối đa bất lợi của mình khi hội nhập.
Nông nghiệp
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Nông nghiệp đã duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt khoảng 2,7-2,9% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó nông nghiệp tăng khoảng 1,68%, lâm nghiệp tăng khoảng 4,53% và thủy sản tăng khoảng 6,5%.
nong san
(TBTCO) - Theo các chuyên gia kinh tế, đầu tư để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp (DN) ngành chế biến nông sản chính là giải pháp mấu chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị xuất khẩu cũng như phát triển nền nông nghiệp nước ta một cách bền vững.
Khoai tây
(TBTCO) - Năm 2018, toàn ngành Nông nghiệp đã xử phạt 39,8 tỷ đồng từ kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP). Năm 2019, Bộ NN&PTNT đã đặt ra chỉ tiêu tăng thêm 10% số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo ATTP so với năm 2018.
NSW
(TBTCO) - Tính đến ngày 30/11/2018, Bộ NN&PTNT đã tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ TTHC qua Cổng thông tin một cửa quốc gia là 253.061 hồ sơ; tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ là 6.155 hồ sơ.
Nông nghiệp
(TBTCO) - 5 năm tái cơ cấu nông nghiệp, ngành Nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên quá trình tái cơ cấu vẫn còn những yếu tố thiếu bền vững. Để khắc phục tình trạng này, mục tiêu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp thời gian tới là xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hiện đại.
Nông nghiệp Hà Nội
(TBTCO) - Sau 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu (2013 - 2017), ngành Nông nghiệp của Thủ đô Hà Nội đạt mức tăng trưởng khá; giá trị gia tăng bình quân 2,23% cho cả giai đoạn. TP. Hà Nội đặt ra mục tiêu đến năm 2020 thu nhập bình quân dân cư nông thôn đạt 49 triệu đồng/người/năm