Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngành Tài chính
Ngành Tài chính triển khai kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia
(TBTCO) - Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính cần chủ động, đồng hành cùng Bộ triển khai các bước để kết nối chương trình quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia, trên tinh thần văn phòng không giấy tờ.
đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2019
(TBTCO) - Triển khai đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức tài chính năm 2019 và các năm tiếp theo để hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Ngành Tài chính Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
(TBTCO) - Đến thời điểm cuối tháng 6/2019, Bộ Tài chính sẽ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chiếm tỷ trọng 80% trong tổng số các dịch vụ công trực tuyến đang áp dụng.
Sắp tới sẽ sửa một số quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế,
(TBTCVN) - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chiếm tỷ trọng 80% trong tổng số các dịch vụ công trực tuyến đang áp dụng, vào thời điểm cuối tháng 6/2019.
Viện chiến lược
(TBTCO) - Quy chế mới về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ của Bộ Tài chính quy định cụ thể, rõ ràng về quy trình đề xuất nhiệm vụ, tuyển chọn, giao nhiệm vụ KH&CN cho các tổ chức, cá nhân; quy trình kiểm tra, đánh giá, thanh lý hợp đồng KH&CN.
Tố cáo
(TBTCO) - Thời gian qua, Bộ Tài chính luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm, văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, bộ luôn yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Ngành Hải quan tăng cường các biện pháp thanh, kiểm tra chống gian lận thương mại
(TBTCVN) - Quý I/2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 6.251 cuộc thanh tra, kiểm tra.
Năm 2019, sẽ triển khai nhiều dự án công nghệ thông tin lớn trong ngành Tài chính
(TBTCO) - Trong giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng 2025, ngành Tài chính sẽ tập trung triển khai các dự án lớn về công nghệ thông tin, có quy mô toàn ngành. Vì vậy, cần có sự phối hợp triển khai công nghệ thông tin giữa các đơn vị của Bộ với các đối tác.
Ngành Tài chính quyết liệt triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng
(TBTCO) - Để thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 hiệu quả, Bộ Tài chính đã khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật, giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, bộ phận. Đặc biệt, ngành Tài chính tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự giám sát từ cơ quan thanh tra, kiểm tra.