Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngành Tài chính Thái Nguyên
tn
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2014 toàn Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên có 9/9 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 100% cán bộ công chức, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến.