Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngành thẩm định giá
hội thẩm định giá việt nam
(TBTCO) - Ngày 9/1/2016, tại Hà Nội, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
thẩm định giá
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 204/2014/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.
Giải pháp nâng cao năng lực ngành Thẩm định giá Việt Nam
(TBTCVN) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu trả lời phỏng vấn TBTCVN xung quanh Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động thẩm định giá của Việt Nam giai đoạn 2013-2020” vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.