Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngành thâm dụng lao động
đoi thoai
(TBTCO) - Đối thoại xã hội, cải thiện năng suất và điều kiện làm việc ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi hội nhập toàn cầu sâu rộng...
đình công
(TBTCO) - Tính từ năm 2013 đến hết tháng 6/2016, cả nước xảy ra hơn 1.000 cuộc đình công, nhưng tất cả đều diễn ra không tuân theo như quy định của Bộ luật Lao động năm 2012. Các cuộc đình công tập trung chủ yếu ở những ngành có đông lao động như dệt may, da giày, điện tử…