Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngành thủy sản kiên giang
nuoi tom kien giang
(TBTCO) - Ngay từ đầu vụ tôm, do thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng tôm tại Kiên Giang. Ngành thủy sản tỉnh đang thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu sản lượng tôm cả năm 2015.