Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngành tong hợp
cuộc thi tìm hiểu di chúc của Chủ tịch hồ Chí Minh
(TBTCO) - Đội thi Bộ Tài chính tham dự và xuất sắc giành giải Ba cuộc thi Tìm hiểu về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Hùng Minh
(TBTCO) - Chiều 15/12/2016, Vụ Thi đua khen thưởng (TĐKT), Bộ Tài chính đã tổ chức tổng kết công tác TĐKT năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, với nhiều cải cách trong công tác thi đua khen thưởng ngành Tài chính.
thi dua
(TBTCO) - Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp trung ương vừa tổ chức cuộc tọa đàm xây dựng các điển hình tiên tiến, hội nghị tập huấn về công tác thi đua khen thưởng và chương trình kiểm tra khảo sát đợt 3/2016 của khối, tại Thanh Hóa.
Nguyễn Hùng Minh
(TBTCO) - Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp vừa tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2016... Hội nghị đã thống nhất kiến nghị với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương sớm hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, để công tác này đạt hiệu quả cao.
Khối thi đua các bộ ngành tổng hợp trung ương
(TBTCO) - Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp của Trung ương vừa tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và đi khảo sát thực tiễn tại tỉnh Sơn La. Đoàn công tác của Bộ Tài chính do ông Nguyễn Hùng Minh, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng làm Trưởng đoàn.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2015 của Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp vừa tổ chức mới đây tại Hà Nội.