Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngành y tế
rác thải nhựa
(TBTCO) - Bộ Y tế yêu cầu hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc nilon khó phân hủy cho mục đích ăn, uống của người bệnh, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo...
thứ trưởng
(TBTCO) - Liên minh châu Âu (EU) đã đồng hành cùng Việt Nam trong lĩnh vực sức khỏe hơn 20 năm qua, với tổng kinh phí tài trợ 3.500 tỷ đồng, Chương trình hỗ trợ chính sách ngành Y tế là chương trình hỗ trợ lớn nhất của EU tại châu Á.
phó thủ tướng
(TBTCO) - Năm 2019, ngành Y tế tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong tự chủ bệnh viện, cần nghiên cứu mở rộng cơ chế thông thoáng, để tự chủ bệnh viện hiệu quả, huy động mọi nguồn lực xã hội hóa, tăng nguồn thu, nhưng phải theo định hướng y tế công, vì mục tiêu phục vụ.
bộ trưởng
(TBTCO) - Bộ Y tế Việt Nam được nhận giải thưởng toàn cầu của Quỹ Bloomberg về kiểm soát thuốc lá; cắt giảm trên 70% điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và 98% các lô hàng nhập khẩu thuộc Bộ Y tế quản lý... Đây là những sự kiện tiêu biểu năm 2018 của ngành Y tế được công bố chiều 26/12.
hội thảo
(TBTCO) - Ngành Y tế cần phải quyết liệt nhân rộng nhanh mô hình trạm y tế xã, phường theo nguyên lý y học gia đình, mục tiêu 10 năm tới sẽ phải hình thành mạng lưới y tế cơ sở phủ gần khắp toàn quốc.
bv
(TBTCO) - Thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa đầu tư giúp bệnh viện (BV) tuyến trên tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng nguồn thu. Từ đó, tăng nhanh số BV đảm bảo chi thường xuyên, đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.
ht
(TBTCO) - Nhu cầu đầu tư cho y tế rất lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách nhà nước không thể đáp ứng được. Thu hút nguồn lực xã hội qua hình thức xã hội hóa, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là giải pháp tốt thúc đẩy ngành Y tế phát triển.
yt
(TBTCO) - Với sự phát triển rất nhanh của các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thời gian qua, ngành Y tế đã nỗ lực xây dựng hệ thống y tế điện tử, nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh...
hn
(TBTCO) - Thời gian qua, việc ứng dụng CNTT trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đã có những bước phát triển quan trọng. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn chưa ban hành được quy định kinh phí CNTT được tính vào giá thành dịch vụ y tế và được bảo hiểm y tế chi trả theo quy định.