Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngập nước
du lịch
(TBTCO) - Là nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á tham gia Công ước Ramsar, Chính phủ Việt Nam đã cam kết thiết lập một hệ thống các khu bảo tồn đất ngập nước tiêu biểu.
bao ton
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.
ramsar
(TBTCO) - Khu Ramsar (khu đất ngập nước) thứ 9 của Việt Nam, cũng là khu Ramsar số 2360 của thế giới, thuộc về Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình.
Công trình cống kiểm soát triều Phú Định (Quận 8, TPHCM).
(TBTCO) - Năm 2019, TP. Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng 218 dự án chống ngập với tổng kinh phí gần 8.000 tỷ đồng. Trong đó, có 77 dự án chuyển tiếp với tổng kinh phí gần 5.000 tỷ đồng; khởi công mới 47 dự án, tổng kinh phí gần 2.000 tỷ đồng; chuẩn bị đầu tư 94 dự án, tổng kinh phí 819 tỷ đồng.
chong ngap
(TBTCO) - Ứng dụng cảnh báo ngập nước UDI Maps vừa được đưa lên kho ứng dụng của hệ điều hành iOS và Android để giúp người dân TP. Hồ Chí Minh tránh ngập.
ô tô ngập nước
(TBTCO) - Khi buộc phải lái xe ô tô qua khu vực ngập nước, lái xe phải quan sát xem các xe đi trước mình có bị ngập nhiều không, nếu đường chỉ bị ngập ở mức thấp, chưa đến trục bánh xe, bạn có thể đi qua đoạn này nhưng phải thật thận trọng.
trieu cuong
(TBTCO) - UBND TP.HCM vừa đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục tài trợ dự án Quản lý rủi ro ngập nước TP. HCM từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trong tài khóa 2015 - 2017.
Bảo trì đường bộ
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Đinh La Thăng đã kiên quyết như vậy khi không hài lòng về công tác bảo trì đường bộ thời gian vừa qua.