Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngáp vặt
tham nhung vat
(TBTCO) - Mặc cho cái anh in – tơ – nét đang rầm rộ trở thành diễn đàn cho mọi người buôn đủ thứ chuyện trên đời, nhưng ở bên góc quán cà phê vỉa hè gần nhà Chuỗm, hàng ngày chẳng cần lên mạng, chẳng phải vào “fo rum” gì sất thì vẫn nghe đủ câu chuyện đáng suy ngẫm…